Yüz Kemik Kırıklarının Onarımı

Yüz kemik kırıkları ev, iş ve trafik kazaları nedeniyle oluşabilen ve yüzün bütününü oluşturan kemiklerden biri veya birkaçının birlikte kırılarak yer değiştirdiği durumlardır. Bazen deride herhangi bir sorun olmamasına rağmen yüz kırıkları oluşabilir. Ancak kırıklar genellikle yüz derisini zedeleyen patolojilerle birlikte görülür. Yüz kırıkları oluştuğu zaman kanama, problemin olduğu bölgede şişlik, duyu kaybı, hassasiyet ve ağrı karşımıza çıkar. Genellikle ilk günlerdeki ödemler ve şişlikler deri altındaki patolojiyi gizleyeceği için tam olarak değerlendirilemeyebilir. Bu durumda aradan geçen günler içinde ödemlerin azalmasıyla alttaki deformite ve şekil bozukluğu ön plana çıkar. 

Yüz kırıklarında bazen radyolojik olarak bazen de tomografi yöntemleriyle ayrıntılı bir inceleme yapılarak kırık bölgeler tespit edilir. Daha sonrada ameliyat planı çerçevesinde bu kırıkların yerine oturtulması, vidaplak yardımıyla bazen de tellenerek tespiti gerekebilir. Yüz kırıklarında kullanılan vidaplaklar genellikle çıkarılması gerekmeyen malzemelerdir. Eğer bir ağrı ve hassasiyete yol açacak olurlarsa 5.-6. aydan sonra çıkarılmalarında da bir mahsur yoktur. Ameliyat sonrasında radyolojik muayene için birkaç ay geçmesi gerekebilir. Ama klinik olarak yapılan muayenede çoğu zaman kemikte herhangi bir sorun olup olmadığı anlaşılabilmektedir. 

Yüz kırıkları ameliyatı çoğu zaman genel anestezi altında yapılır. Ameliyat sırasında ince kesiler yapılarak kırık bölgesine ulaşılır. Kesilerin bir kısmı ağız içinden, bir kısmı da yüz üzerinden yapılabilir. Yüz üzerinden yapılan kesiler genellikle kıvrım yerleri, saç kenarı, kaş kenarı ya da alt göz kapağına yapılan kesilerdir. 

Ameliyatlardan sonra özellikle ilk günlerde bölgenin şişmesi, ağrı ve hassasiyet olması doğal bir durumdur. 3.-4. günden itibaren şişlikler azalmaya başlar. Ameliyat sırasında kullanılan tekniğin özelliğine göre nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılır, kontrolleriniz yapılır. Darbeden kaçınılması gerekir, aşırı sıcağa maruz kalınmamalıdır. 

Yüz kırıkları genellikle başka beden travmalarının da eşlik ettiği yaralanmalardır. Yüz kırığı olan bir insanda kafa travması olup olmadığına bakılır. Genel cerrahiyi ilgilendiren bir batın yaralanmasının, kol ve bacaklardaki yaralanmanın olup olmadığı konusunda araştırmalar yapılır. Kaza anında bir şuur kaybı olmuşsa, bulantı ve kusma varsa beyin cerrahisi tarafından değerlendirmenin çok büyük önemi vardır. 

Hastanın geçmişindeki önemli rahatsızlıklar ve sürekli kullandığı ilaçlar varsa mutlaka doktora bildirilmelidir.

Ameliyata Ait Riskler 

Yüz kırıklarında erken dönemde oluşabilecek komplikasyonlar; kanama, enfeksiyon, yara ayrışmasıdır. Bunlar genellikle nadiren karşılaşılan durumlardır. Alınan önlemlerle tedavileri mümkündür. Geç dönemde ise ameliyat izlerinin revizyonu gerekebilir. Ameliyat bölgesinde hafif çöküntüler veya aşırı çıkıntılar karşımıza çıkabilir. Bunlar için %5 oranında ilave girişimler gerekebilir. Ameliyat bölgesinde uyuşukluk beklenen bir durumdur. Bazen birkaç ay devam edebilir. 

 1. Kanama: Ameliyat sırasında ve sonrasında ameliyat alanlarında kanama görülebilir. Kan kaybı miktarına göre kan vermek gerekebilir. 
 2. Enfeksiyon: Operasyon bölgesinde kızarıklık, şişlik, kötü kokulu akıntı ve abseleşme gösterebilen ve antibiyotik kullanımı gerektirebilen enfeksiyon görülebilir. 
 3. Sinir hasarı: Operasyon sırasında veya kırık nedeniyle sinir yaralanması sonucunda bu sinirin dağıldığı alanlarda hissizlik olabilir. Bu hissizlik 6 - 24 ay kadar sürüp iyileşebilir ya da kalıcı olarak devam edebilir. 
 4. Hareketlerini sağlayan kaslarda sıkışmaya bağlı olarak çene yada elmacık kemik kırıklarında göz hareketleri geçici ya da kalıcı bir süre olarak kısıtlanabilir. 
 5. Malunion (Yanlış Kaynama): Bazı hastalarda kırık yanlış ya da eksik iyileşebilir , kırık uçlarının çene eklemine bası yapması bunun sonucunda hastanın çiğneme veya ısırmasında değişiklikler ortaya çıkabilir, ağız açıklığı bu nedenle azalabilir ve tekrar operasyon gerekebilir. 
 6. İnstabilite riski: Kırık uçları düzgün bir şekilde uç uca getirildiği halde kırık hattında hareketlilik olabilir.Bu durum genellikle ameliyat sonrası hastaya önerilen diete uyulmaması sonucu gelişebilir. 
 7. Yapılan kesiye bağlı olarak kötü skar dokusu ortaya çıkabilir ve bunu ileride tekrar operasyonla düzeltmek gerekebilir. 
 8. 8. Operasyonda kırık kemik uçları uygun şekilde sabitlense bile, operasyon sonrası tekrar çökme olabilir ve buna bağlı olarak bu alanda çöküklük görülebilir. 
 9. Bazı hastalarda göz kasları kırık kemiklerin aralarına sıkışabilir buna bağlı bazı yönlere bakışta kısıtlılık, çift görme (diplopi) gelişebilir. Operasyonda bu kaslar sıkıştıkları alandan çıkarılsalar bile hastanın bu şikayetleri geçmeyebilir. 
 10. Hastaya yerleştirilen plak cilt altından ele gelebilir, plak özellikle soğuk havalarda hassasiyet yaratabilir, plağın çıkarılması gerekebilir. 
 11. Nonunion (Kaynamama): Kırık uçları düzgün bir şekilde bir araya getirildiği halde kırık hattında kaynama olmayabilir. Bu durum genelde kişinin beslenme şekline (ör: kalsiyumdan fakir diyet) veya kırık hattındaki sabitlenmemeye bağlıdır. 
 12. Simetri bozukluğu: Kırıkların onarılmasından sonra yüzde simetri bozukluğu olabilir.

Sosyal Medyada Paylaş: